Адрес:

с. Скобелево, общ. Павел баня.
GPS: lat:42.6713,lng:25.1979

Телефон:

0876 241 515

Пишете ни