Долината на тракийските царе

Тракийската гробница

Тракийската гробница в Казанлък е зидана кръглокуполна гробница, която се намира в Казанлък и е част от голям некропол, разположен в близост до древната столица на Одриското царство Севтополис. Датирана е в края на IV в. пр. Хр. – началото на III в. пр. Хр. и от 1979 е в списъка на ЮНЕСКО на Световното културно и природно наследство. Състои се от коридор, правоъгълна предгробна и кръгла погребална камери.

Гробницата е принадлежала на тракийския владетел Ройгос. Открита е случайно на 19 април 1944 година под могилен насип от войници, които копаели окоп в североизточната част на Казанлък. 

Коридорът е изграден от необработени камъни. Двете камери - от тухли споени с хоросан, а стените и подовете им са покрити с трипластова мазилка, върху която са нанесени стенописи в техники темпера и фреско. Предгробната камера има правоъгълна форма. В камерата са открити останки от мъж и жена, в коридора пред камерата - кости на кон.

Световната си известност гробницата дължи на уникалните си стенописи в коридора и куполното помещение – едни от най-добре запазените стенописи на античната живописност. Украсата показва отделни моменти от земния, военния и задгробен живот на тракийския вожд положен в нея.

Могила „Голяма Косматка“

Гробницата на Севт III в могила Голяма Косматка, една от най-големите могили в Тракия е открита през есента на 2004г. Намира се на 1 км южно от град Шипка. Предметите, открити в гробницата, се датират от късния IV – ранния III век пр.н.е.

Храмът е използван повече от столетие за извършване на религиозни церемонии ( т.н. орфически мистерии) от тракийските жреци.

Могилата е насипана като свещен хълм. Широка алея води към фасадата и входа.

Гробницата се състои от коридор и три последователни помещения. Първото помещение е правоъгълно и покрито с фалшив свод. В него е намерен скелет на кон. Второто помещение е с кръгла форма и с куполен покрив. Последната камера е саркофагоподобна, направена чрез издълбаването на един гранитен блок с тегло около 60 тона, върху който е положен втори, оформен двускатно. В това помещение са намерени повечето предмети, моделирани ритуално ложе и маса, които свидетелстват за особено пищно погребение.

 

Могила Шушманец

Шушманец – храмът шедьовър на тракийската архитектура. Той е разположен край град Шипка, открит през 1996 г.

Неговият дизайн и изпълнение са необичайни. Състои се от широк коридор, преддверие с полуцилиндричен свод и кръгла куполна камера, чиито повърхности са покрити с фина блестяща бяла мазилка. В средата на преддверието има изящна йонийска колона, а в центъра на кръглата камера се издига масивна дорийска колона.

Освен животните (4 коня и 2 кучета, принесени в жертва и документирани върху пода на преддверието) няма публикувана информация за наличието на друг инвентар, в това число и датиращи материали.

Могила Оструша

През 1993 г. гробнично-култовият комплекс Оструша е открит под едноименната могила край гр.Шипка.

Комплексът е разположен на площ от 100 кв. м и се състои от пет правоъгълни и едно кръгло помещение. Гробницата е изградена от 2 монолитни каменни блока с обща тежина 60 тона. Първият блок е с формата на куб, в който се намира гробната камера, а от другия е изработена покривната конструкция. Особен интерес представлява таванът на гробницата – в прецизно издяланите орнаменти се виждат портретите на хора и фигури на животни и цветя.

В могилата е открит конски скелет, оръжия, сребърна кана, сребърни украси (апликации) за конска амуниция, фиала, монети на Филип II Македонски, керамични съдове и други предмети с висока художествена стойност.

 

Могилата Хелвеция

Гробницата в могила Хелвеция датира от средата на IV в пр. Хр. Разкрита е през 1996 г. Археологическият обект е част от могилния некропол Шушманец и се намира край град Шипка. Състои се от дълъг и широк коридор, преддверие и  камера. 
 

Стените на коридора са от ломени камъни. Преддверието и камерата са  с правоъгълен план и двускатно дъговидно извито покритие. Върху нея са нанесени хоризонтални и вертикални жлебове, сякаш стената е изградена от големи мраморни блокове. Входът към камерата се затваря с двукрила касетирана каменна врата. Срещу входа е разположено ложе. Останките от последното извършено погребение са ограбени още в древността, като единствено в преддверието е разкрит непокътнат скелета на принесения в жертва кон.

Могилата на Грифоните

Подмогилното гробно съоръжение при Могилата на Грифоните е открито през 1996 г. Могилата се намира между град Шипка и село Шейново. Гробницата се датира в IV в.пр.Хр., като е ограбена още в древността – единствените намерени предмети са две златни мъниста.

До откриването на подмогилното гробно съоръжение при могилата Голямата Косматка, куполната гробница при Могилата на Грифоните е най-голямата, известна на траколозите куполна гробница в Тракия. 

В Могилата на Грифоните е проучена гробница състояща се от дълъг коридор и две камери. Фасада с украса от два пиластъра и релефен фронтон рамкира входа. Към фасадата, където единствено са поставени плоски и извити керемиди са долепени стените на дълъг коридор, който в древността е бил открит.

Входовете към преддверието и куполната камера са се затваряли с двукрилни каменни врати. Подовете на двете помещения са от гранитни плочи, измазани с мазилка. Срещу входа на камерата е разположено ложе, изградено от каменни плочи. Пред ложето има стъпало от каменен блок, върху който са моделирани лъскави лапи.